Welkom op het Belgische transparantieplatform!


Het register raadplegen

Klik hier om toegang te krijgen tot de zoekmotor die toelaat het transparantieregister te raadplegen op basis van de naam van een gezondheidszorgbeoefenaar, naam van een organisatie in de gezondheidszorgsector, naam van een patiëntenvereniging of naam van een onderneming van de farmaceutische of medische hulpmiddelen sector.

Ik ben een begunstigde

U bent een gezondheidszorgbeoefenaar, een organisatie in de gezondheidzorgsector of een patiëntenvereniging en u hebt een premie of voordeel van een farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming ontvangen? Klik hier om inlichtingen over de verwerking van uw gegevens te verkrijgen.

Ik ben een onderneming

Klik hier om toegang te krijgen tot het Extranet-ondernemingen die u als farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming toelaat de premies en voordelen in het Transparantieregister openbaar te maken.

Laatste nieuws

30jun

Bedrijven, zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen kiezen opnieuw voluit voor transparantie – Derde openbaarmaking van samenwerkingen onder het wettelijke kader van de Sunshine Act

In totaal hebben 623 farmaceutische en medische technologie bedrijven hun gegevens met betrekking tot het jaar 2019 ingediend. Samen hebben... Read More →
18jun

De gegevens van 2019 online op 30 juni 2020 om 15u00

Het betransparent.be team is verheugd mee te delen dat de derde publicatie van gegevens op basis van de Sunshine Act... Read More →

Alle nieuws

Wetgeving en Privacy

Klik hier om de tekst van de Sunshine Act te raadplegen, meer bepaald het Hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 27 december 2016.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Koninklijk besluit d.d. 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, BS. 23 juni 2017.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Erkenningsbesluit d.d. 31.07.2017 dat de vzw Mdeon mandateert om het platform betransparent.be te beheren.

Klik hier om de Beraadslaging NR nr. 46/2017 d.d. 13 september 2017 te consulteren die de ondernemingen (ook de buitenlandse) toelaat, onder specifieke voorwaarden, om het rijksregisternummer te gebruiken teneinde de gezondheidszorg-beoefenaars die geen of meerdere RIZIV nummer hebben te identificeren.

Klik hier om het verslag te lezen van de veiligheidsconsulent (RSM InterAudit). In dit verslag wordt bevestigd dat Mdeon voldoet aan de voorwaarden gesteld door Privacy commissie inzake beveiliging van de informatica omgeving.

Conform artikel 44, §3 van de Sunshine Act moet Mdeon jaarlijks een volledig en uitvoerig activiteitenverslag opstellen.

Klik hier om het jaarverslag 2017 te raadplegen.

Klik hier om het jaarverslag 2018 te raadplegen.

Informatiesessies

Wij organiseren regelmatig informatiesessies waarin de inhoud van de Sunshine Act en het uploaden van een bestand wordt uitgelegd. U kan kiezen tussen een fysieke dan wel een virtuele deelname.

Hier is de agenda van de volgende informatiesessies die telkens plaatsvinden van 10u30 tot 12u30:

Fysieke bijeenkomst

Virtuele deelname

10 september 2020

22 oktober 2020

15 oktober 2020

19 november 2020

12 november 2020

26 november 2020 (FR)

10 december 2020

17 december 2020

De fysieke bijeenkomsten vinden plaats in de kantoren van Mdeon, Belgicastraat 1 te 1930 Zaventem. Voor de virtuele sessies ontvangt u na inschrijving en betaling een deelnamelink.

De prijs voor deelname bedraagt 100€ per persoon.

Om u in te schrijven, gelieve een email te sturen naar management@betransparent.be. De inschrijving is definitief na betaling.

Informatiebrochure ter attentie van de begunstigden van premies en voordelen

Perscampagne 2018

Mdeon_campagne_2018_def_600dpi
Back to Top