Welkom op het Belgische transparantieplatform!

Let op: de deadline voor het uploaden van de gegevens 2019 is 31 mei 2020


Het register raadplegen

Klik hier om toegang te krijgen tot de zoekmotor die toelaat het transparantieregister te raadplegen op basis van de naam van een gezondheidszorgbeoefenaar, naam van een organisatie in de gezondheidszorgsector, naam van een patiëntenvereniging of naam van een onderneming van de farmaceutische of medische hulpmiddelen sector.

Ik ben een begunstigde

U bent een gezondheidszorgbeoefenaar, een organisatie in de gezondheidzorgsector of een patiëntenvereniging en u hebt een premie of voordeel van een farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming ontvangen? Klik hier om inlichtingen over de verwerking van uw gegevens te verkrijgen.

Ik ben een onderneming

Klik hier om toegang te krijgen tot het Extranet-ondernemingen die u als farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming toelaat de premies en voordelen in het Transparantieregister openbaar te maken.

Laatste nieuws

17jun

De gegevens van 2018 online op 24 juni 2019 om 11u30

Het betransparent.be team is verheugd mee te delen dat de tweede publicatie van gegevens op basis van de Sunshine Act... Read More →
15okt

Perscampagne: “Deontologie: een sport op hoog niveau !”

Het deontologisch gezondheidsplatform Mdeon, momenteel voorgezeten door BVAS, is via koninklijke besluiten erkend om de wettelijke bepalingen te implementeren die... Read More →

Alle nieuws

Wetgeving en Privacy

Klik hier om de tekst van de Sunshine Act te raadplegen, meer bepaald het Hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 27 december 2016.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Koninklijk besluit d.d. 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, BS. 23 juni 2017.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Erkenningsbesluit d.d. 31.07.2017 dat de vzw Mdeon mandateert om het platform betransparent.be te beheren.

Klik hier om de Beraadslaging NR nr. 46/2017 d.d. 13 september 2017 te consulteren die de ondernemingen (ook de buitenlandse) toelaat, onder specifieke voorwaarden, om het rijksregisternummer te gebruiken teneinde de gezondheidszorg-beoefenaars die geen of meerdere RIZIV nummer hebben te identificeren.

Klik hier om het verslag te lezen van de veiligheidsconsulent (RSM InterAudit). In dit verslag wordt bevestigd dat Mdeon voldoet aan de voorwaarden gesteld door Privacy commissie inzake beveiliging van de informatica omgeving.

Conform artikel 44, §3 van de Sunshine Act moet Mdeon jaarlijks een volledig en uitvoerig activiteitenverslag opstellen.

Klik hier om het jaarverslag 2017 te raadplegen.

Klik hier om het jaarverslag 2018 te raadplegen.

Informatiesessies

Wij organiseren maandelijks informatiesessies voor farmaceutische en medische hulpmiddelen ondernemingen, waarin de inhoud van de Sunshine Act en het uploaden van een bestand wordt uitgelegd.

Hier is de agenda van de volgende informatiesessies: 16/01/2020, 13/02/2020, 12/03/2020 en 23/04/2020.

Om u in te schrijven, gelieve een email te sturen naar management@betransparent.be.

De informatiesessies vinden plaats in de kantoren van betransparent.be (Mdeon), Belgicastraat 1 te 1930 Zaventem, van 10u00 tot 12u00.

Informatiebrochure ter attentie van de begunstigden van premies en voordelen

Perscampagne 2018

Mdeon_campagne_2018_def_600dpi
Back to Top