Welkom op het Belgische transparantieplatform!


Het register raadplegen

Klik hier om toegang te krijgen tot de zoekmotor die toelaat het transparantieregister te raadplegen op basis van de naam van een gezondheidszorgbeoefenaar, naam van een organisatie in de gezondheidszorgsector, naam van een patiëntenvereniging of naam van een onderneming van de farmaceutische of medische hulpmiddelen sector.

Ik ben een begunstigde

U bent een gezondheidszorgbeoefenaar, een organisatie in de gezondheidzorgsector of een patiëntenvereniging en u hebt een premie of voordeel van een farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming ontvangen? Klik hier om inlichtingen over de verwerking van uw gegevens te verkrijgen.

Ik ben een onderneming

Klik hier om toegang te krijgen tot het Extranet-ondernemingen die u als farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming toelaat de premies en voordelen in het Transparantieregister openbaar te maken.

Laatste nieuws

15okt

Perscampagne: “Deontologie: een sport op hoog niveau !”

Het deontologisch gezondheidsplatform Mdeon, momenteel voorgezeten door BVAS, is via koninklijke besluiten erkend om de wettelijke bepalingen te implementeren die... Read More →
26jun

Persbericht: Bedrijven, zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen trekken voluit de kaart van de transparantie Eerste openbaarmaking van samenwerkingen onder het nieuwe wettelijke kader

Eerste openbaarmaking van samenwerkingen onder het nieuwe wettelijke kader Een huisarts wordt gevraagd zijn expertise te delen met een farmaceutische... Read More →
13jun

De gegevens van 2017 online op 26 juni 2018 om 10u00

Het betransparent.be team is verheugd mee te delen dat de eerste publicatie van gegevens op basis van de Sunshine Act... Read More →

Alle nieuws

Wetgeving en Privacy

Klik hier om de tekst van de Sunshine Act te raadplegen, meer bepaald het Hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 27 december 2016.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Koninklijk besluit d.d. 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, BS. 23 juni 2017.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Erkenningsbesluit d.d. 31.07.2017 dat de vzw Mdeon mandateert om het platform betransparent.be te beheren.

Klik hier om de Beraadslaging NR nr. 46/2017 d.d. 13 september 2017 te consulteren die de ondernemingen (ook de buitenlandse) toelaat, onder specifieke voorwaarden, om het rijksregisternummer te gebruiken teneinde de gezondheidszorg-beoefenaars die geen of meerdere RIZIV nummer hebben te identificeren.

Klik hier om het verslag te lezen van de veiligheidsconsulent (RSM InterAudit). In dit verslag wordt bevestigd dat Mdeon voldoet aan de voorwaarden gesteld door Privacy commissie inzake beveiliging van de informatica omgeving.

Conform artikel 44, §3 van de Sunshine Act moet Mdeon jaarlijks een volledig en uitvoerig activiteitenverslag opstellen.

Klik hier om het jaarverslag 2017 te raadplegen.

Informatiesessies

Wij organiseren maandelijks informatiesessies voor farmaceutische en medische hulpmiddelen ondernemingen, teneinde de inhoud van de Sunshine Act uit te leggen.

Hier is de agenda van de volgende informatiesessies: dinsdag 30/04/2019.

Om u in te schrijven, bedankt om een email naar management@betransparent.be te willen versturen.

De informatiesessies vinden plaats in de kantoren van betransparent.be, Belgicastraat 1 te 1930 Zaventem, van 10u00 tot 12u00.

De slides zijn te raadplegen in het luik Extranet-Ondernemingen.

Informatiebrochure ter attentie van de begunstigden van premies en voordelen

Perscampagne 2018

Mdeon_campagne_2018_def_600dpi
Back to Top