Welkom op het Belgische transparantieplatform!


Het register raadplegen

Klik hier om toegang te krijgen tot de zoekmotor die toelaat het transparantieregister te raadplegen op basis van de naam van een gezondheidszorgbeoefenaar, naam van een organisatie in de gezondheidszorgsector, naam van een patiëntenvereniging (vanaf 2018) of naam van een onderneming van de farmaceutische of medische hulpmiddelen sector.

Ik ben een begunstigde

U bent een gezondheidszorgbeoefenaar, een organisatie in de gezondheidzorgsector of een patiëntenvereniging en u hebt een premie of voordeel van een farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming ontvangen? Klik hier om inlichtingen over de verwerking van uw gegevens te verkrijgen.

Ik ben een onderneming

Klik hier om toegang te krijgen tot het Extranet-ondernemingen die u als farmaceutische of medische hulpmiddelen onderneming toelaat de premies en voordelen in het Transparantieregister openbaar te maken.

Laatste nieuws

17apr

Nog maar een goede maand de tijd om uw bestand van premies en voordelen 2017 te notificeren!

Voor de eerste keer zullen de premies en voordelen die u heeft verleend ten voordele van gezondheidszorgbeoefenaars, gezondheidszorgorganisaties en/of patiëntenverenigingen... Read More →
22aug

Mdeon wordt erkend om het transparantieplatform voorzien in de Sunshine Act te beheren

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit van 31 juli 2017 dat de vzw Mdeon erkent om de door de... Read More →
29jun

Persbericht: Nog meer transparantie bij de tweede publicatie van de samenwerkingen tussen de industrie en de organisaties en beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector

Bij de tweede publicatie van het platform betransparent.be, maken niet minder dan 198 ondernemingen hun samenwerkingen met beroepsbeoefenaars en organisaties uit... Read More →

Wetgeving en Privacy

Klik hier om de tekst van de Sunshine Act te raadplegen, meer bepaald het Hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 27 december 2016.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Koninklijk besluit d.d. 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, BS. 23 juni 2017.

Klik hier om de tekst te raadplegen van het Erkenningsbesluit d.d. 31.07.2017 dat de vzw Mdeon mandateert om het platform betransparent.be te beheren.

Klik hier om de Beraadslaging NR nr. 46/2017 d.d. 13 september 2017 te consulteren die de ondernemingen (ook de buitenlandse) toelaat, onder specifieke voorwaarden, om het rijksregisternummer te gebruiken teneinde de gezondheidszorg-beoefenaars die geen of meerdere RIZIV nummer hebben te identificeren.

Klik hier om het verslag te lezen van de veiligheidsconsulent (RSM InterAudit). In dit verslag wordt bevestigd dat Mdeon voldoet aan de voorwaarden gesteld door Privacy commissie inzake beveiliging van de informatica omgeving.

Informatiesessies

Wij organiseren maandelijks informatiesessies voor farmaceutische en medische hulpmiddelen ondernemingen, teneinde de inhoud van de Sunshine Act uit te leggen.

Hier is de agenda van de volgende informatiesessies:
16.01.2018 (in het Engels) / 20.02.2018 (nl/fr) / 22.03.2018 (fr/nl) / 23.04.2018 (fr/nl)

Om u in te schrijven, bedankt om een email naar management@betransparent.be te willen versturen.

De informatiesessies vinden plaats in de kantoren van betransparent.be, Belgicastraat 1 te 1930 Zaventem, van 10u00 tot 12u00.

De slides zijn te raadplegen in het luik Extranet-Ondernemingen.

Informatiebrochure ter attentie van de begunstigden van premies en voordelen

Back to Top