Akkoord van de Privacy Commissie

8 oktober 2014: het platform betransparent.be krijgt het akkoord van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de oprichting van het Transparantieregister.
Om de Beraadslaging 78/2014 d.d. 8 oktober 2014 te lezen, klik hier.