Mdeon wordt erkend om het transparantieplatform voorzien in de Sunshine Act te beheren

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit van 31 juli 2017 dat de vzw Mdeon erkent om de door de Sunshine Act aan het FAGG toevertrouwde opdrachten uit te voeren. Mdeon zal in het bijzonder de publiek toegankelijke website beheren (www.betransparent.be) waarop jaarlijks de premies en voordelen die farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven aan gezondheidszorgbeoefenaars/-organisaties en aan patiëntenverenigingen aanbieden, openbaar zullen worden gemaakt.

De erkenning verleend aan Mdeon geldt voor een onbepaalde duur.