Transparantieregister

 

De toelichtende nota’s van de ondernemingen raadplegen
(= nota die de methodes samenvat die gebruikt werden ter voorbereiding van de publicatie en om de premies en voordelen onder te verdelen in de verschillende categorieën)

Back to Top